GEMME zostało założone w 201X roku w celu promowania i rozwijania alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a w szczególności mediacji prawnej.
Stowarzyszenie dotyczy sędziów zawodowych i nieprofesjonalnych, zarówno sprawujących urząd, jak i honorowych, a także sądów, w których pracują ci sędziowie.

Stowarzyszenie ma obecnie około XXX członków w 24 krajach europejskich.

Państwa członkowskie

Countries member of GEMME

Możesz również sprawdzić europejską stronę internetową GEMME klikając na ten adres url : https://www.gemme-mediation.eu

Fermer le menu