Witamy na GEMME POLSKA !


Co to jest GEMME POLSKA ?

GEMME POLSKA jest krajową organizacją non profit wchodzącą w skład europejskiej sieci, której celem jest gromadzenie sędziów z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), w tym ze Szwajcarii, Liechtensteinu, Norwegii i Islandii.

Członkowie GEMME uważają, że promowanie i rozwijanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a w szczególności mediacji prawnej, jest pierwszym wymogiem, aby sprawiedliwość stała się bardziej skuteczna i bardziej pokojowa.

Stowarzyszenie dotyczy sędziów zawodowych lub nieprofesjonalnych, niezależnie od tego, czy są to sędziowie urzędowi czy honorowi.
Dotyczy ono również sądów, w których pracują ci sędziowie, zgodnie z możliwościami, jakie dają im przepisy regulujące ich pracę.

Cele GEMME

  • Promowanie, w każdym państwie członkowskim Unii, a także w ramach EFTA, zbliżenia sędziów pracujących przy mediacji, w celu wzmocnienia i poprawy ich praktyki.
  • Wymiana praktyk i doświadczeń w zakresie mediacji, postępowania pojednawczego lub jakiejkolwiek innej alternatywnej metody rozwiązywania sporów w każdym państwie członkowskim Unii, a także w ramach EFTA.
  • Przyczynianie się do rozwoju mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez udział w refleksjach i pracach instytucji europejskich oraz instytucji EFTA, poprzez działania na rzecz propagowania nauczania mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów podczas studiów prawniczych oraz szkolenia sędziów i prawników, poprzez udostępnianie ich specjalistom i obywatelom, poprzez udział w definiowaniu szkoleń dla mediatorów i poprzez współpracę w tym zakresie.
  • Wspieranie w dowolny sposób sędziów i prokuratorów w ich indywidualnym podejściu do mediacji i zachęcanie do ich szkoleń w celu ich odpowiedniego i skutecznego wykorzystania, jak również wszelkich innych alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów dopuszczonych zgodnie z prawem.

Ostatnie artykuły na temat GEMME Europe

Fermer le menu